100e openbare laadpaal van de gemeente Emmen is geplaatst in Weerdinge

Elektrische rijders in Drentse en Groningse gemeenten kunnen laadpalen aanvragen voor op de openbare weg. Op vrijdag 3 februari is de 100e openbare laadpaal in de gemeente Emmen geplaatst. Deze staat in Weerdinge, op verzoek van Dorpenzorg.

Laadpaal voor elektrische rolstoelbus
Dorpenzorg heeft de Gemeente Emmen gevraagd de laadpaal te plaatsen bij het dorpshuis. Eén van de diensten die Dorpenzorg biedt is het vervoer van medebewoners naar het ziekenhuis, een activiteit in het dorp en de boodschappendienst. Dit doen zij sinds kort met een elektrische rolstoelbus. Zij hebben deze rolstoelbus vorig jaar gekocht met hulp van de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken van de Gemeente Emmen. Deze laadpaal zorgt dan ook voor een duurzamere dienstverlening van Dorpenzorg.

Elektrisch rijden voor iedereen
René van der Weide is tevreden over de groei van het netwerk van laadpalen. “We vinden het belangrijk om bij openbare voorzieningen ook laadpalen te realiseren. Dat is nu gelukt, maar we zijn er nog lang niet. Het aantal elektrische auto’s zal de komende jaren alleen maar toenemen en dat betekent dat we in de openbare ruimte ook goede laadvoorzieningen moeten creëren. We sturen hierbij niet alleen op plekken waar ze rendabel zijn, maar kijken ook naar plekken die minder rendabel zijn. Denk bijvoorbeeld aan bezoekers van het dorpshuis, de sportvereniging, maar ook bewoners kunnen dan weer met een gevulde accu naar huis gaan.”

Laadpaal aanvragen
Naast de plekken die samen het dekkende netwerk vormen, staan er ook oplaadpalen bij voorzieningen waar veel bezoekers komen. Denk hierbij aan winkelcentra en sporthallen. Ook inwoners en forensen die een elektrische auto hebben, of concrete plannen om er één te kopen,
kunnen een laadpaal aanvragen via www.laadpaalnodig.nl voor in hun woonomgeving of bij hun werkplaats.