30% van de huishoudens heeft nog geen rookmelders

Maar liefst 15% van de Nederlanders weet niet hoe hij of zij een rookmelder moet installeren. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé. Toch kan de rookmelderplicht, die vanaf 1 juli ingaat, volgens de enquête die de coöperatie uitzette op veel steun rekenen. 82% van de ondervraagden vindt het besluit om installatie van het alarm bij wet af te dwingen een goede zaak. Bovendien mag de overheid volgens 68% nog verder gaan en ook zaken als koolmonoxidemelders, brandblussers en blusdekens verplicht stellen.

Rookmelder ontbreekt bij 1 op 5 Nederlanders

Uit haar onderzoek maakt Univé op dat bijna 30% van de Nederlanders nog niet volledig is toegerust op de rookmelderplicht die vanaf 1 juli ingaat. Maar liefst 19% van de respondenten geeft aan vooralsnog geen rookmelder in huis te hebben. Terwijl 1 op 10 Nederlanders wel over het apparaat beschikt, maar aangeeft dat het niet werkt of onjuist is geïnstalleerd. 

Onvoldoende kennis over installatie

Volgens Erik Dokter, manager Verzekeringsbedrijf bij Univé, ontbreekt het nog bij best veel mensen aan kennis om een rookmelder te installeren. ‘Nu de ingangsdatum van de rookmelderplicht nadert en het een thema is in de media, ontvangen onze adviseurs hier vaker vragen over. Vooral het kiezen van de juiste plaats is voor veel mensen onduidelijk.’ Het beeld stemt overeen met het onderzoek, waarin slechts 66% van de respondenten ervan uitgaat voldoende kennis te hebben om zelf een rookmelder te kunnen plaatsen. Een overtuiging die significant het minst leeft onder vrouwen, alleenstaanden en huurders.

Groot draagvlak voor verplichting voorzorgsmaatregelen

Hoewel een goed werkende rookmelder nog aan een flink aantal plafonds ontbreekt, is het draagvlak voor de rookmelderplicht groot. Van slechts 4% van de Nederlanders had het verplichten van de rookmelder niet gehoeven, maar meer dan 80% is uitgesproken voorstander van het besluit. Sterker nog, bijna 7 van de 10 Nederlanders zouden het zelfs toejuichen als de overheid nog meer brandpreventie- en voorzorgsmaatregelen wettelijk zou verplichten. Opmerkelijk, omdat nog maar weinig mensen (40%) uit eigen beweging thuis een koolmonoxidemeter hebben geplaatst en ook brandblussers (29%) en blusdekens (27%) nog geen vanzelfsprekendheid zijn.

‘Bewoners bewust van brandgevaar thuis’

Namens Brandweer Nederland zegt Carolien Angevaren blij te zijn met de houding die Univé onder Nederlanders gemeten heeft ten aanzien van de rookmelderplicht en andere maatregelen. ‘Ook al is er voor sommigen nog werk aan de winkel om een rookmelder te installeren deze maand, het laat zien dat bewoners brandgevaar in huis serieus nemen. Men is bereid om maatregelen te nemen om de ellende die een woningbrand veroorzaakt te voorkomen,’ aldus Angevaren. ‘Een rookmelder kan levens redden en is daarom van essentieel belang.’