Bungalowpark Ermerzand zet stap naar park waar
gewoond mag worden

Op 26 januari tekende Steven Stegen, wethouder van gemeente Coevorden, samen met een vertegenwoordiging van bungalowpark Ermerzand een intentieovereenkomst. In die overeenkomst staan afspraken om verder te onderzoeken of bungalowpark Ermerzand kan veranderen naar een park waar gewoond mag worden. Bungalowpark Ermerzand is één van de vakantieparken rondom het Ermermeer.

Van recreatie naar wonen
Vanuit het programma Vitale Vakantieparken Drenthe is gemeente Coevorden aan de slag met vakantieparken in de gemeente. Het uiteindelijke doel: de recreatieve sector in de gemeente sterker op de kaart zetten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat
Ermerzand op dit moment weinig recreatieve mogelijkheden biedt voor vakantiegangers en toeristen. Door de goede kwaliteit van de bungalows en de gunstige ligging ten opzichte van het dorp Erm, komt het park in aanmerking om het bestemmingsplan te
veranderen van recreatie naar wonen. Met een woonbestemming mogen mensen permanent in de bungalows op het park wonen, wat nu niet is toegestaan op het park (met uitzondering van bewoners die een zogeheten persoons- of perceelsgebonden beschikking hebben).

Vervolgonderzoek is nodig
“Het ondertekenen van deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap in het proces om te veranderen naar een woonbestemming”, vertelt Steven Stegen. “In de afgelopen periode hebben we gesprekken gevoerd met een commissie, bestaande uit een
vertegenwoordiging van bungaloweigenaren. Daaruit hebben we samen de conclusie getrokken dat transformatie naar een woonpark kans van slagen heeft. Maar je verandert niet zomaar even de bestemming van een park. We gaan daarom eerst vervolgonderzoek doen. In de intentieovereenkomst maken we afspraken over dit vervolgonderzoek en hoe we daarin als park en gemeente met elkaar samenwerken. En
uiteindelijk is er natuurlijk draagvlak nodig vanuit de bungaloweigenaren om de stap naar een woonbestemming te kunnen zetten”. Wietse Rijkens, eigenaar van een bungalow op Ermerzand en lid van de commissie, vult aan: “vervolgonderzoek is belangrijk, want het is voor bungaloweigenaren goed om te weten wat bijvoorbeeld de financiële gevolgen zijn van een andere bestemming. Na dit vervolgonderzoek beslissen alle eigenaren op het park of we daadwerkelijk gaan veranderen naar een park waar je permanent mag wonen.” Naar verwachting wordt die definitieve beslissing eind 2023 genomen.

Vitale Vakantieparken Drenthe
Vitale Vakantieparken Drenthe is een samenwerking tussen de provincie Drenthe, de 12 Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe en HISWA-RECRON. Samen werken deze organisaties aan de ontwikkeling van Drenthe als dé vrijetijdsbestemming van Nederland.