De gemeente Borger-Odoorn start onderzoek naar leefstijl inwoners

De gemeente Borger-Odoorn start de komende weken met een leefstijlonderzoek onder haar inwoners. Met de uitkomsten van het onderzoek willen ze meer inzicht krijgen in de leefstijl van inwoners. Vervolgens kunnen we het beleid en ons aanbod hierop aanpassen. Het is een anonieme digitale vragenlijst.

Wethouder Ankie Huijing- van Tongeren: ,,We willen dat iedereen mee kan doen in onze gemeente. Dit onderzoek is belangrijk omdat het straks de basis vormt van ons beleid en aanbod. We willen namelijk dat onze inzet zo gericht mogelijk is.. Met de inzichten uit deze vragenlijst zal deze aansluiting beter worden. Doe daarom vooral mee!”

Digitale vragenlijst
De uitnodiging tot deelname aan de vragenlijst wordt steekproefsgewijs verstuurd aan de helft van de bewoonde adressen in de gemeente Borger-Odoorn. Inwoners met een leeftijd tussen de 13 en 80 jaar ontvangen per post een uitnodiging om mee te doen. De jeugd met een leeftijd van 4 tot 12 jaar ontvangt deze uitnodiging via de basisscholen. De uitnodiging verwijst inwoners naar een online omgeving waar de vragenlijst kan worden ingevuld. Het invullen van de vragenlijst kan tot uiterlijk zondag 16 oktober 2022. Zowel de vragenlijst als de presentatie van de uitslagen zijn anoniem.

Oproep tot invullen
Voor een betrouwbaar resultaat van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan het onderzoek. We roepen daarom iedereen op tot het invullen van de vragenlijst