De gemeente Emmen stelt geld beschikbaar voor de controle op corona toegangsbewijs

Het controleren van het corona toegangsbewijs vraagt veel van horeca en vrijwilligersorganisaties als dorpshuizen en sportverenigingen. De gemeente wil hen hierbij ondersteunen en stelt € 1.000 per organisatie beschikbaar. Sportverenigingen met minder dan 200 leden ontvangen € 500.

Vanuit de rijksoverheid is € 250.000 toegekend aan de gemeente Emmen om de controle op de toegangsbewijzen gemakkelijker te maken. De gemeente verdeelt dit bedrag onder horeca, sportverenigingen met een kantine en dorpshuizen. Bedrijven en organisaties die het betreffen, krijgen allemaal een brief met toelichting en aanvraagformulier toegestuurd. Een aanvraag indienen is mogelijk tot 10 december.

Burgemeester Eric van Oosterhout: “We zien dat de uitvoering van de coronamaatregelen veel vraagt van de horeca en organisaties die van vrijwilligers afhankelijk zijn. Voor de manier waarop zij zich aanpassen aan de situatie heb ik veel waardering. Met het beschikbare bedrag willen wij hen helpen om de controles te kunnen doen.”

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de financiële bijdrage gelden enkele voorwaarden. Zo moeten sportverenigingen een kantine hebben en horeca mag niet alleen afhaal zijn. Sportverenigingen met minder dan 200 leden ontvangen € 500; de grote verenigingen, dorpshuizen en horecaonderneming € 1.000. Het bedrag wordt niet automatisch uitgekeerd. De organisaties vragen het bedrag zelf bij de gemeente aan. Verder controleren ze op het coronatoegangsbewijs. Zij hangen hiervoor een poster op, op een zichtbare plaats in hun accommodatie, waardoor het duidelijk is dat ze deze controle uitvoeren.

Aanvragen
De gemeente stuurt bedrijven en organisaties een brief met toelichting en aanvraagformulier. Een aanvraag indienen is mogelijk tot 10 december. Daarna maakt de gemeente het bedrag van € 500 of € 1.000 euro over.