Home Nieuws Gemeente Emmen Emmen wil unieke kans Sport en Beweegcampus benutten

Emmen wil unieke kans Sport en Beweegcampus benutten

De Sport en Beweegcampus Emmen biedt unieke kansen voor Emmen en de regio. Dat blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente Emmen heeft laten uitvoeren naar de Sport en Beweegcampus op de Meerdijk. In dit onderzoek is gekeken naar de clustering van onder meer een nieuwe (top)sporthal, nieuwbouw voor het Carmel College, een nieuw stadion voor FC Emmen en ruimte voor commerciële ontwikkelingen. De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek toont aan dat dit totaalprogramma met een bovenregionale uitstraling kansrijk is.

Clustering van voorzieningen rondom sport en beweging
De Sport- en Beweegcampus brengt, nog meer dan nu al het geval is, een aantal unieke elementen rondom sport en beweging samen op businesspark Meerdijk. Hiermee bestaan kansen voor een sterke concentratie van bestaande én nieuwe functies rondom sport en beweging met (boven)regionale aantrekkingskracht, die zorgen voor positieve maatschappelijke én economische effecten.

Nu voor ooit
Wethouder Pascal Schrik is enthousiast over de plannen: “Al sinds jaar en dag vormt het gebied op en rond businesspark Meerdijk de thuisbasis voor tal van functies rondom sport en beweging. Naast de vele huidige verenigingen, FC Emmen en het nieuwe Aquarena ontstaan momenteel meerdere kansen om dit klimaat van (top)sport en beweging de komende jaren verder te verstevigen. Zo willen en moeten we onder meer de sporthal Angelslo te vervangen en speelt al geruime tijd de wens voor een nieuwe (top)sporthal. Ook het Carmel College heeft een nieuw onderkomen nodig en FC Emmen heeft al geruime tijd de wens om een nieuw stadion te bouwen.

Er doet zich nu een éénmalige en unieke kans voor om al deze wensen te combineren in de Sport en Beweegcampus. Door ook meer commerciële functies toe te staan, ontstaat er een totaalplan waarin de gecombineerde functies zorgen voor grote aantrekkingskracht. Niet alleen voor de gemeente Emmen, maar voor de hele regio. Omdat deze kans zich maar één keer voor doet, moeten we die nu pakken. Het is nu voor ooit!”

Nieuwbouw Carmel College
Carmel College ziet kansen om met nieuwbouw op de Meerdijk de kwaliteit van onderwijs een stevige impuls te geven. Directeur Louwien Eising: “Met nieuwbouw op de Meerdijk kan Carmel College voorzien in passende nieuwe huisvesting, die voldoet aan de eisen die het onderwijs vandaag de dag stelt. Een unieke kans, niet alleen om Carmel College volledig te clusteren op één locatie, maar ook om de al bestaande samenwerking tussen onderwijs en (top)sport, door het samenbrengen van voorzieningen op de Meerdijk, verder uit te bouwen”.

Nieuw stadion FC Emmen
Voor FC Emmen betekent een volgende stap van de Sport en Beweegcampus, dat nu ook stappen gezet worden richting een nieuw stadion. Directeur Rinse Bleeker: “We hebben de afgelopen jaren kunnen zien hoe FC Emmen leeft in de regio. Een nieuw stadion is niet alleen nodig om als FC Emmen door te kunnen groeien naar een stabiele eredivisieclub, maar ook omdat de Oude Meerdijk verouderd is en steeds meer onderhoud vraagt. Eisen worden strenger. Nu geen stappen zetten betekent op termijn een steeds grotere uitdaging voor de club om het huidige stadion operationeel te houden. Daarnaast zien we prachtige kansen om, met de clustering van voorzieningen op de Meerdijk, de combinatie van topsport en onderwijs verder te professionaliseren in de Sport en Beweegcampus”

Meer mogelijk maken op de Meerdijk
Om een volgende stap te kunnen zetten, gaat het college de gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het toestaan van extra functies op de Meerdijk, als uitzondering op het geldende detailhandelsbeleid. Dit is al opgenomen in de in 2022 door de gemeenteraad vastgestelde Detailhandelsstructuurvisie. Wethouder Schrik: ‘Voor de extra functies gaat het bijvoorbeeld om grootschalige fietsenzaken, bouwmarkten, tuincentra en horeca. Ook zou de komst van een supermarkt op de Meerdijk mogelijk gemaakt moeten worden, met name als vervanging van de supermarkt in Barger-Oosterveld die eind 2025 zal sluiten. Het toestaan van deze extra functies maakt niet alleen de haalbaarheid van de Sport en Beweegcampus beter, maar het zorgt ook een flinke impuls voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Er zijn ondernemers die zich graag willen vestigen in Emmen, maar waar we op onze bestaande locaties niet of nauwelijks nogplek hebben. Door deze functies toe te staan op de Meerdijk, komen we ook tegemoet aan de wensen van deze ondernemers.‘

Rol gemeente
Wethouder Schrik is helder over de rol van de gemeente in deze ontwikkeling. ‘De gemeente doet wat zij anders ook doet. Dat is bouwgrond verkopen en onderwijs- en sportvoorzieningen realiseren in de vorm van een nieuwe (top)sporthal en nieuwbouw van het Carmel College. Beide ontwikkelingen zijn al grotendeels opgenomen in het gemeentelijk beleid. De gemeente draagt niet bij aan het nieuwe stadion voor FC Emmen. Daarvoor wordt een ontwikkelaar gezocht die het stadion financiert uit onder meer de opbrengsten van commerciële ontwikkelingen.’

Vervolg
In september zal de gemeenteraad een besluit nemen over het toestaan van extra functies op de Meerdijk. Als de raad hiermee instemt, dan zal de gemeente starten met de procedure om een ontwikkelaar te vinden voor de realisatie van de Sport en Beweegcampus. De uitwerking hiervan zal naar verwachting vanaf 2025 starten.