Geldboete voor bedrijf na dodelijk arbeidsongeval

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een bedrijf uit Emmen overtreding van de arbeidsomstandighedenwet. Op 12 juli 2019 raakte een toen 41-jarige man uit Emmen met zijn hoofd bekneld in een inpakapparaat. Het slachtoffer overleed niet lang daarna aan zijn verwondingen. Het OM eist een geldboete van 100.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk voor een periode van 3 jaar, tegen het bedrijf. 

Oorzaak van het ongeval
De landelijke arbeidsinspectie verrichtte onderzoek naar het dodelijk ongeval. Volgens dit onderzoek raakte het slachtoffer bekneld tussen twee machinedelen van een inpakmachine toen hij een probleem wilde verhelpen terwijl de machine nog aanstond. De bewegende delen van de machine waren niet beveiligd. 

Overtreding van de arbeidsomstandighedenwet
Het bedrijf wordt verweten dat de bewegende delen van de machine niet beveiligd waren waardoor knelgevaar aanwezig was. Ook wordt het bedrijf verweten dat er geen volledige Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) aanwezig was waardoor de risico’s van onder meer deze machine niet in beeld waren en er geen maatregelen op waren benoemd. Bij het installeren van de machine is onvoldoende aandacht besteed aan het borgen van de veiligheid. Naar de mening van het OM waren er voldoende signalen dat de wijze waarop de machine was geïnstalleerd en bediend moest worden niet aan de veiligheidsvereisten voldeed. 

Onvoldoende afscherming
Uit onderzoeken van de arbeidsinspectie blijkt telkens weer dat machines onvoldoende veilig zijn. Meestal komt dat omdat afschermingen weg zijn gehaald of niet aanwezig waardoor de bewegende delen niet of onvoldoende zijn afgeschermd. Zo ook in dit geval. Het OM hecht er aan te benadrukken dat deze machineveiligheid van levensbelang is. 

Veiligheid als onderdeel van bedrijfsDNA
De officier van justitie noemt tijdens het uitspreken van het requisitoir: “Als werkgever heb je een belangrijke zorgplicht voor je werknemers. Dat geldt voor alle werkgevers maar zeker als er gewerkt wordt met risicovolle machines. Veiligheid moet dan onderdeel zijn van je bedrijfsDNA. Niet gezegd kan worden dat het bij verdachte helemaal geen punt van aandacht was, maar het had zeker geen prioriteit. Eigenlijk stonden alle seinen op rood wat betreft de veiligheid rond de machine. Al met al meent het OM dat verdachte ernstig te kort is geschoten in de zorg voor haar medewerkers. Dat heeft geleid tot een ongeval waar het 41-jarige slachtoffer bij om is gekomen. Na dit ongeval is naar mening van het OM de zorg voor de veiligheid nog steeds niet tot prioriteit verheven binnen het bedrijf. Dat moet anders.”

Het OM vindt een geldboete van 100.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, op zijn plaats. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak in deze zaak.