Gemeente Coevorden en Domesta slaan handen ineen om sneller woningen te realiseren in Coevorden

De hoek van de Drostenstraat en de burgemeester Feithsingel in Coevorden is een beoogde nieuwe locatie voor dertig flexwoningen.
Dit plan is ontstaan door de krapte op de woningmarkt en de behoefte aan sociale huurwoningen. Gemeente Coevorden en Woningcorporatie Domesta willen met deze flexwoningen meer ruimte creëren voor inwoners die moeilijk een huis kunnen vinden. Het gaat hierbij om woningen met één of meerdere slaapkamers die in twee of drie woonlagen worden gebouwd.

Bert Moorman, Domesta: “In een tijd van krapte op de woningmarkt beseffen we dat dertig huizen niet genoeg zijn, maar op deze manier verlichten we samen de acute woningnood en creëren we nieuwe mogelijkheden. We bieden snelle oplossingen en creëren nieuwe kansen, vooral voor jongeren die verlangen naar een plek waar ze hun eigen thuis kunnen creëren. Dit initiatief is een stap voorwaarts voor de sociale huursector.”

Flexwoningen
Flexwonen betekent dat woningen in de toekomst op een andere locatie geplaatst kunnen worden. Het is een moderne en snelle manier van bouwen. Door flexwoningen te bouwen, wordt het woningbezit van Domesta in Coevorden uitgebreid. Voor inwoners die door omstandigheden lastig woonruimte kunnen vinden, biedt dit een goede uitkomst. Denk hierbij aan starters, mensen die door sociale omstandigheden (zoals een scheiding) snel een woning nodig hebben of werknemers die voor langere tijd in onze gemeente verblijven. Voor dit plan kunnen alle mensen reageren die zijn ingeschreven bij Thuiskompas als woningzoekende in Coevorden.

Locatie Drostenstraat
Op het terrein stond vroeger een school. De locatie van ongeveer 5300 m2 is al in eigendom van de gemeente en biedt volop mogelijkheden voor flexwonen. Bij de locatiekeuze is rekening gehouden met verschillende factoren, zoals bereikbaarheid, de nabijheid van voorzieningen en de woonbehoefte van potentiële huurders.

Wethouder Steven Stegen, wethouder Wonen: “Ons uitgangspunt is voor iedereen betaalbaar en duurzaam wonen in een leefbare omgeving, waar voor iedereen ruimte is om te leven. In dit plan worden de woningen op de langere termijn hergebruikt en kijken we naar duurzame oplossingen, zoals gemeenschappelijke voorzieningen voor de bewoners.”

Planning
De woningen worden verhuurd door Domesta. De verwachting is dat de technische onderzoeken, zoals bodemonderzoek, in het najaar van 2023 zijn afgerond. Domesta en de gemeente streven naar een oplevering van de woningen in 2024.

Inloopbijeenkomst
De gemeente Coevorden en Domesta nodigen omwonenden en belangstellenden van harte uit om de plannen te bekijken en te reageren. Dit
kan op dinsdag 18 juli van 16.30 tot 19.30 uur in Plaza Sportz, Klinkenvlier 1 Coevorden. Tijdens deze inloopbijeenkomst is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen, suggesties te delen en meer informatie te krijgen over het plan. In het najaar gaan we opnieuw met bewoners in gesprek.