Gemeente Coevorden stelt 200.000 euro beschikbaar voor gezondere leefstijl

De gemeente Coevorden heeft in 2022 ruim 200.000 euro subsidie beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid of gezondere leefstijl of de bewustwording hierover bevorderen. Wie een initiatief heeft dat daaraan bijdraagt, kan op de website van de gemeente kijken of dit
voldoet aan de voorwaarden en als dat het geval is de subsidie aanvragen.


De subsidieregeling komt voort uit het beleid ‘Samen voor een gezonder Coevorden’ en het Sport- en preventieakkoord ‘Gezond Coevorden’. Samen met veel partners werkt de gemeente Coevorden aan een gezonde leefomgeving waar jong en oud met plezier bewegen. De ambities en doelen binnen dit akkoord sluiten aan bij de lopende programma’s zoals Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG), Kansrijk Opgroeien en het project ‘Aan de slag met preventie’. Wethouder Joop Brink roept inwoners op om deze subsidiemogelijkheid te benutten: ‘In voorgaande jaren is er al heel veel moois met hulp van deze subsidie tot stand gekomen. Dat willen we dit jaar graag nog verder uitbreiden’.

Projecten in het afgelopen jaar
Vorig jaar ontvingen bijna 25 projecten een bijdrage uit deze subsidieregeling. Zo waren er meerdere projecten voor Meer Bewegen voor Ouderen in onder andere Wachtum, Geesbrug, Schoonoord en Coevorden. Maar ook de organisatie van de Wildman Run in Sleen. En verschillende activiteiten van korfbalvereniging Korvesta en van het Bosbad Noord-Sleen. Ook was er sportief wandelen als onderdeel van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in Coevorden en Dalen. En er werd schooltennis georganiseerd voor de scholen in Dalen, Coevorden, Wachtum en Dalerveen. En activiteiten voor kinderen in de wijken Poppenhare en Lootuinen. Zoals een Zomerschool in de zomervakantie en dans, koken, kickboksen, fitness, mindfulness, een gezonde lunch en gezonde hapjes, judo, balsporten, tennis, waterpolo, atletiek en natuuractiviteiten. En op sportpark ’t Grootveld in Dalen werd een mountainbikeparcours voor de jeugd uitgezet.

Partner Sport- en preventieakkoord
Omdat de gemeente de samenhang wil bevorderen, heeft zij als voorwaarde gesteld dat de aanvrager partner moet zijn van het Sport- en preventieakkoord ‘Gezond Coevorden’. Dit betekent dat de aanvrager/initiatiefnemer één of meer ambities uit het akkoord ondersteunt en met activiteiten een bijdrage wil leveren aan een of meer thema’s. Het uiteindelijke doel is om met de verschillende programma’s een bijdrage te leveren aan een blijvend effect op de gezondheid van de inwoners in de gemeente Coevorden. Op Sport- en preventieakkoord |
Gemeente Coevorden vind je daarover meer informatie.

Subsidie aanvragen
De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of andere organisaties, die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die de activiteiten uitvoeren in de gemeente Coevorden. Aanvragen van de subsidie kan via de website van de gemeente Coevorden, via Subsidieregeling Gezond in Coevorden.