In Drenthe forse daling van WW-uitkeringen in tweede coronajaar

In december 2021 eindigde het tweede jaar in de greep van de coronapandemie. De coronacrisis had vooral tijdens de eerste coronagolf veel invloed op de arbeidsmarkt. Daardoor stegen de WW-uitkeringen in 2020. In 2021 daalde de WW juist sterk en kwam lager uit dan voor de crisis. In december 2021 was de WW in Drenthe bijna een derde lager dan een jaar eerder.

WW in december gestegen
Eind december telde Drenthe 5.667 WW-uitkeringen. Dat is 2,2% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in december toe met 454 uitkeringen (8,7%) ten opzichte van vorige maand. Het is gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen stijgt in december. Dit heeft te maken met het seizoen en de afnemende werkgelegenheid in seizoengevoelige sectoren. Zo nam de WW in Drenthe met name toe vanuit de uitzendsector, bouw en horeca. Eind december 2021 was het aantal WW-uitkeringen in Drenthe ruim lager dan een jaar eerder (-30,2%). Sinds driekwart jaar ligt de WW weer onder het niveau van eind 2019, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie.

Ondanks lockdowns een derde minder WW-uitkeringen in tweede coronajaar
De afgelopen twee jaren had de coronacrisis veel invloed op de arbeidsmarkt. Vooral tijdens de eerste coronagolf (vanaf maart 2020) liep het aantal WW-uitkeringen flink op. Daarna daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Dit voorkwam veel ontslagen.

Aantal WW-uitkeringen in Drenthe

Toch namen de uitkeringen in 2020 toe ten opzichte van eind 2019. Die toename was in Drenthe (+19%) wel kleiner dan landelijk (+28%). Een verklaring is de regionale sectorstructuur. Zo daalde in de regio de WW vanuit vervoer & logistiek in 2020.

Ondanks verschillende lockdowns herstelden de economie en arbeidsmarkt zich in 2021. De WW-uitkeringen namen sterk af, en kwamen duidelijk lager uit dan voor de coronacrisis. In een jaar tijd daalde dit aantal met circa een derde, zowel landelijk als in Drenthe.

Afname WW in heel Nederland
Eind december telde Nederland 191.775 WW-uitkeringen. Dat is 2,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 189.228 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee toe met 2.547 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (1,3%). Na maanden van daling is er nu weer sprake van een toename van het aantal WW-uitkeringen. Dit is echter gebruikelijk in december door afnemende seizoenwerkgelegenheid en in bijna alle regio’s zichtbaar. Een jaar eerder telde Nederland 285.659 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 93.884 uitkeringen (-32,9%), ongeveer een derde van het bestand. De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.