Lerarentekort neemt toe in Drenthe

In de provincie Drenthe zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in mei door. Met de voortdurend dalende WW zijn er steeds minder werkzoekenden beschikbaar voor de groeiende vacaturemarkt. Dit leidt in veel sectoren tot een krappe arbeidsmarkt. Ook het onderwijs heeft te maken met personeelstekorten. In het Noorden concentreren de lerarentekorten zich vooral in het voortgezet onderwijs. De verwachting is dat de tekorten de komende jaren aanhouden. Dit biedt kansen voor werkzoekenden.


Minder WW-uitkeringen in mei
Eind mei telde Drenthe 4.698 WW-uitkeringen. Dat is 1,9% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in mei af met 426 uitkeringen (-8,3%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit vrijwel alle sectoren daalde de WW. Vooral onder uitzendkrachten en WW’ers uit bouw, landbouw, horeca & catering en cultuur nam het aantal uitkeringen af. Eind mei 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Drenthe ruim lager dan een jaar eerder (-30,6%).

Lerarentekort Drenthe vooral onder vakdocenten voortgezet onderwijs
Ook in het Drentse onderwijs nam de WW de afgelopen tijd flink af. Eind mei 2022 hadden 113 docenten een WW-uitkering. Daar tegenover stonden 100 openstaande vacartures voor docenten. Hiermee zijn er opnieuw minder werkzoekenden beschikbaar voor een groeiend aantal onderwijsvacatures. Al voor de coronacrisis waren lerarentekorten een belangrijk thema in het onderwijs. De tekorten zijn sindsdien verder toegenomen en de verwachting is dat deze de komende jaren aanhouden. In het Noorden concentreren de personeelstekorten zich vooral in het voortgezet onderwijs. Al langere tijd zijn er tekorten aan docenten exacte vakken (wiskunde, natuurkunde scheikunde, biologie, ict/informatica) en talen. Meer en meer breiden de tekorten zich uit tot andere vakgebieden, zoals economie en maatschappijleer. Alleen voor docenten kunst en cultuurvakken is nog geen krappe arbeidsmarkt. In het primair onderwijs is het tekort aan leraren basisonderwijs het grootst in de Randstad, al breidt het aantal regio’s met een krappe arbeidsmarkt steeds verder uit. In de arbeidsmarktregio Drenthe zijn meer werkzoekenden beschikbaar voor de openstaande vacatures, maar ook hier hebben veel scholen in het basisonderwijs te maken met lerarentekorten. De komende jaren verlaten veel leraren door pensionering het onderwijs. Daarbij komt dat tekortvakken als wiskunde en Nederlands te maken hebben met een dalende instroom in de lerarenopleiding. Ook voor economie en Frans daalt de instroom. De verwachting is dan ook dat de lerarentekorten de komende jaren aanhouden. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die vanuit een andere sector willen overstappen naar het onderwijs.