Mepperstraat in Meppen wordt opgeknapt en verkeersveiliger

In september starten werkzaamheden aan de Mepperstraat. De straat wordt opnieuw ingericht en verkeersveiliger gemaakt. Ook doet de weg straks meer recht aan het dorpse karakter van Meppen.

Wethouder Bea Meppelink ”Over de aanpak van de Dorpsstraat in Meppen wordt al lang gesproken. Veiligheid en overlast van het verkeer is voor velen een doorn in het oog. Daarom is dit samen met het dorp opgepakt en is gewerkt aan een oplossing. Er is nu een mooi ontwerp wat bij de inwoners het meeste draagvlak heeft.”

Aanpassingen
De maximum snelheid in het dorp is straks 30 km/h. Rondom het dorp wordt de snelheid naar 60 km/h aangepast, net als op andere wegen in de gemeente. Rondom de brink verdwijnt het asfalt in de Mepperstraat en komen klinkers voor terug. Op de Meppersraat komen rode fietsstroken. Bij het inrijden van het dorp vanaf de westzijde (Mantinge) wordt een verkeersdrempel aangebracht. Op de kruisingen komt geel asfalt en verdwijnen de huidige klinkers.

Planning
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats na de oogstfeesten half september. De werkzaamheden zijn naar verwachting afgerond voor 1 december. Tijdens de uitvoering wordt het doorgaande verkeer met borden omgeleid om geen onnodig verkeer in het dorp te krijgen. Voor de exacte verkeersmaatregelen en de planning wordt op donderdag 8 september kort voor de uitvoering een inloopavond gehouden in Meppen.

Een uitzondering hierop is het aanbrengen van een slijtlaag voor 60 km/h buiten de bebouwde kom op de Mepperstraat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor de bouwvak vanwege de weersomstandigheden.