Onbewaakte spoorwegen in de gemeente Coevorden wordt veiliger gemaakt

Foto: Rutger Bronts. Op de foto Jeroen Huizing, wethouder gemeente Coevorden en Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur Prorail.

De drie onbewaakte spooroverwegen in de gemeente Coevorden worden veiliger gemaakt of zelfs verwijderd. ProRail, de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden hebben daarover afspraken gemaakt. Het gaat om de
overwegen aan de Spoorbaan in Holsloot, De Loo in Dalen en Hulteweg in Coevorden.

Wethouder Jeroen Huizing is blij met de gemaakte afspraken: “De aanpak van de spooroverwegen is in het belang van onze inwoners maar ook voor de veiligheid
op het spoor. Straks hebben we alleen nog goed beveiligde spooroverwegen in onze gemeente. Dorothé Wennekendonk, Regiodirecteur ProRail: We zijn blij dat
we in goede samenwerking met de familie, de gemeente en provincie een oplossing hebben gevonden die voor iedereen acceptabel is. We zijn bovendien blij met het opheffen van weer een NABO.

Spooroverweg Spoorbaan in Holsloot
Voor het afsluiten van de spooroverweg in Holsloot zijn de voorbereidingen gestart. Om het gebied bereikbaar te houden wordt er aan de noordzijde van de spoorlijn een nieuwe uitweg richting Schimmelarij gemaakt. In oostelijke richting wordt er een (fiets)pad aangelegd. Gemeente, Provincie en ProRail dragen samen de kosten.

Spooroverweg De Loo in Dalen en Hulteweg in Coevorden
De spooroverweg aan de Looweg in Dalen is een particuliere overweg. ProRail onderzoekt hoe deze overweg veiliger gemaakt kan worden. Op dit moment lopen gesprekken met verschillende rechthebbenden om tot een akkoord te komen. Het doel is om uiterlijk 2023 de spooroverweg in Dalen aan te pakken. De kosten hiervoor worden betaald door ProRail. De spooroverweg aan de Hulteweg is inmiddels afgesloten met een hek. Alleen de beheerder van de daar liggende gronden heeft toegang.

Landelijk
Het veiliger maken van spooroverwegen is een programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail. Deze twee partijen zijn bezig om in heel Nederland spooroverwegen veiliger te maken of op te heffen. ProRail heeft samen met de gemeente Coevorden gekeken welke niet actief beveiligde spoorwegovergangen (NABO) aangepakt konden worden. Zo werken beide partijen aan meer veiligheid in de regio.