Provinciale subsidie van € 700.000 ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit voor vier projecten

(FOTO: Provincie Drenthe)

Gedeputeerde Staten stellen in totaal € 700.000 beschikbaar voor de herontwikkeling van een viertal projecten in De Groeve, Emmen, Nieuw Schoonebeek en Meppel. Door de financiële bijdrage van de provincie uit de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (HRK) kunnen deze projecten worden aangepakt.

Gedeputeerde Henk Brink: “Met het beschikbaar stellen van deze vier subsidies wordt Drenthe weer een stukje mooier. Stuk voor stuk zijn het ontwikkelingen die de afgelopen jaren niet van de grond kwamen door uiteenlopende oorzaken. Met deze subsidies kunnen de projecten alsnog worden gerealiseerd en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse sterk worden verbeterd”.

De Groeve
In De Groeve gaat het om de revitalisering van de oude melkfabriek aan de Hunzeweg. Dit karakteristieke fabriekspand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex voor jongeren en ouderen. Met deze aanpak wordt dit industrieel erfgoed weer in ere hersteld, zichtlijnen richting het Zuidlaarderveen in orde gebracht én wordt de leefbaarheid in het dorp vergroot. Het betreft een subsidie van € 150.000.

Emmen
In Emmen gaat het om de realisatie van 18 goedkopere grondgebonden woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum aan de Oosterveldsestraat (het Bargerhof). Vanwege aanwezige grondvervuiling lukte het lange tijd niet om de herontwikkeling rendabel te maken én tegelijkertijd de dorpse setting te respecteren. Met een subsidie van € 141.078 moet dat nu wel gaan lukken.


Nieuw Schoonebeek
In Nieuw Schoonebeek gaat het om de herontwikkeling van de voormalige busremise van de firma Pieper. Dit pand vormt al jaren een rotte kies in Nieuw-Schoonebeek. De aanwezige bebouwing gaat plaats maken voor een nieuw appartementengebouw met 16 wooneenheden. Het betreft hier de doelgroep jongeren en starters. Het nieuwe gebouw wordt opgetrokken in de vorm van een Drentse boerderij, passend bij de omgeving. Het subsidiebedrag bedraagt € 150.000.

Meppel
Tenslotte stellen Gedeputeerde Staten een subsidie in het vooruitzicht voor de herontwikkeling van het Bleekerseiland in Meppel. De gemeente en de stichting De Kinckhorst werken aan de realisatie van een nieuw stadspark in combinatie met een stadslogement, met in eerste instantie 13 kamers. De ligging in het beschermde stadsgezicht en de aanwezigheid van meerdere monumentale gebouwen binnen het plan, maakt het tot een complexe ontwikkeling. De subsidie van € 258.922 wordt beschikbaar gesteld voor het private deel van de ontwikkeling.

Drie van de vier subsidies bedragen €150.000,- of meer. De subsidie voor het Bargerhof wordt ter informatie voorgelegd aan Provinciale Staten (PS), voor de andere drie wordt PS nog in staat gesteld om eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.