Provincie waarschuwt voor blauwalg in zwemplas Hunedal

De provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s geven een waarschuwing vanwege onvoldoende waterkwaliteit in de zwemplas van het Hunzedal. Er is een te hoge concentratie blauwalgen gemeten. Blauwalgen kunnen irritaties aan de ogen en huid, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken.

De gemeten bacterieconcentraties voor standaard zwemwaterparameters(E. Coli en Intestinale enterococcen) waren wel op orde. De provincie heeft voor de blauwalgen waarschuwingsborden geplaatst en het waterschap controleert eind juni opnieuw de zwemplas.

De kwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is op dit moment voldoende. Hier kan gerust worden gezwommen.

Meer informatie over de actuele kwaliteit van het water in zwemplassen is te vinden op:
www.zwemwater.nl.