Rekenkamercommissie Coevorden onderzoekt het minimabeleid van de gemeente Coevorden

De rekenkamercommissie onderzoekt het minimabeleid van de gemeente Coevorden. De gemeente Coevorden wil mensen met de laagste inkomens beschermen. Hier zijn regels en afspraken voor. Deze afspraken en regels maken samen het minimabeleid.

Met het onderzoek wil de rekenkamercommissie de raad laten zien hoe goed dit beleid werkt. Ook wil de commissie laten zien hoe het beleid inspeelt de sterk stijgende prijzen van bijvoorbeeld energie en boodschappen. Dit maakt het onderwerp actueel.

De belangrijkste vraag van het onderzoek is of het minimabeleid van de gemeente Coevorden efficiënt en effectief is. Met andere woorden: werkt het zoals de bedoeling is? In de uitvoering van dit onderzoek staat de inwoner centraal. De rekenkamercommissie kijkt vanuit de inwoner waar het beleid beter kan en moet. Dit doet zij door interviews af te nemen met inwoners uit Coevorden. Deze inwoners hebben zelf te maken met minimabeleid.

Onderzoeksbureau CAB te Groningen voert het onderzoek uit. De onderzoekers zoeken contact met inwoners die onder het minimabeleid vallen. Dat zijn mensen met een laag inkomen. Zij willen graag met mensen spreken die gebruik maken van het minimabeleid. Maar ook met mensen die geen gebruik maken van het minimabeleid, maar wel een laag inkomen hebben. Het onderzoek vindt in de komende maanden plaats. Wil je als inwoner van Coevorden ook wat kwijt over het minimabeleid, dan kan je contact opnemen met de onderzoeker Jan Dirk Gardenier via 0652325952 of
gardenier@cabgroningen.nl.