Stationsplein Coevorden heet voortaan Relus terBeekplein

De nieuwe naam van het stationsplein in Coevorden is vrijdag 21 april onthuld. Het plein draagt nu de naam Relus ter Beekplein, vernoemd
naar de oud-politicus en geboren Coevordenaar. Ter Beek heeft zich veel ingezet voor de regio en de gemeente Coevorden in het bijzonder.
De afgelopen jaren is het stationsgebied in Coevorden helemaal vernieuwd.

Wethouder Jeroen Huizing “Relus ter Beek was een politicus en bestuurder die zich inzette voor de regio en veel heeft betekend voor ’zijn’ Coevorden. Zo heeft hij zich ervoor ingezet dat er geld beschikbaar werd gesteld voor het opknappen van het stationsgebied van Coevorden, wat uiteindelijk heeft geleid tot de complete renovatie van het stationsgebied. Met de onthulling van de nieuwe naam wordt dan ook stilgestaan bij de bijdrage die deze echte Coevordenaar heeft geleverd aan de ontwikkeling van de stad.”

Stationsomgeving
Het stationsgebied in Coevorden heeft een volledige make-over ondergaan met onder andere de bouw van een nieuwe tunnel die het bedrijventerrein Holwert en de binnenstad van Coevorden met elkaar verbindt. Het busstation en het stationsgebouw zijn opgeknapt en ook de Van Gend en Loos loods heeft een metamorfose ondergaan. Een opvallend kunstwerk in de vorm van de vestingster siert de kant van Holwert. En er is een gracht aangelegd.

Betere doorstroming
Dankzij de aanleg van de spoorboog is het rangeerterrein bij Station Coevorden overbodig geworden. Voorheen was het station het keerpunt voor goederentreinen richting het Europapark, maar nu kunnen de treinen zonder te keren direct doorrijden. Dit heeft niet alleen geleid tot een betere doorstroming van het treinverkeer, maar ook tot meer ruimte rondom het station en minder overlast voor omwonenden. Het resultaat is een modern en aantrekkelijk stationsgebied dat zowel reizigers als bewoners ten goede komt.

Financiële bijdrage
De renovatie van het stationsgebied is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de gemeente Coevorden, de provincie Drenthe en het Rijk. Hiervoor werden zogenaamde RSP-gelden, compensatiegelden voor het Noorden vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, beschikbaar gesteld door het Rijk. Relus ter Beek heeft zich als toenmalig Commissaris van de Koningin ingezet voor het verkrijgen van deze financiële bijdrage. Naast deze financiële bijdrage van het Rijk, hebben ook de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe financieel bijgedragen aan het project.