Steeds minder restafval in de gemeente Borger-Odoorn


Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn bieden steeds minder restafval aan. Dat blijkt uit de grondstoffenmonitor die in provinciaal verband is gepresenteerd. Borger-Odoorn is
in de provincie Drenthe zelfs de gemeente met de kleinste hoeveelheid restafval per inwoner. In 2022 werd gemiddeld per inwoner 95 kilo restafval ingezameld.

Deze maand ondertekende wethouder Jeroen Hartsuiker samen met bestuurders van andere Drentse gemeenten een manifest waarin de gemeenten afspraken hebben gemaakt hoe zij samen willen toewerken naar een circulaire grondstoffeneconomie. Dit is een economie waar geen
verspilling van grondstoffen meer plaatsvindt. Jeroen Hartsuiker: “Wij hebben al hele goede stappen in die richting gezet. De afgelopen jaren zien wij dat onze inwoners steeds bewuster bezig zijn met het goed scheiden van afval. En dat resulteert in minder restafval. Daar ben ik trots op. Want uiteindelijk zijn het onze inwoners die het moeten doen.”

Dalende trend zet door
Om de hoeveelheid restafval nog verder terug te dringen, is de gemeente Borger-Odoorn dit jaar overgestapt op een verlaagde inzamelfrequentie van de grijze container. Deze wordt nu nog maar eens per zes weken geleegd. En dat gaat goed, concludeert wethouder Hartsuiker. “We zien dat
de dalende trend van het aangeboden restafval doorzet. In het eerste half jaar van 2023 is per inwoner 12 kilo minder restafval aangeboden dan in dezelfde periode vorig jaar. Een fantastisch resultaat! Ik ben dan ook heel benieuwd waar we eind dit jaar op uitkomen.”

Circulaire grondstoffeneconomie in 2050
Het uiteindelijke doel van de gemeente Borger-Odoorn is een circulaire grondstoffeneconomie in 2050.

Dat betekent dat inwoners dan al hun afval gescheiden aanbieden en er geen restafval meer
is. Want gescheiden afval levert grondstoffen op voor nieuwe producten.