Steun voor culturele zzp’ers in Drenthe

Foto: K&C

Zo’n 60 culturele zzp’ers in Drenthe en Groningen volgen tot half november verschillende trainingen om het online en offline kunstonderwijs op scholen beter te kunnen combineren. De bijscholingen worden gratis aangeboden door Stichting Kunst & Cultuur en Stichting Compenta die daarvoor een subsidie hebben gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Door corona zijn veel culturele zpp’ers genoodzaakt af en toe over te stappen op online lessen. Een aantal gaf tijdens de coronacrisis aan dat de kennis en vaardigheden hiervoor ontbraken en zij geen passend aanbod hadden voor scholen. Hier komen de trainingen aan tegemoet. De bijscholingen behandelen onderwerpen als digitale vaardigheden, digitale presentatie en online ondernemerschap. Ook is er aandacht voor specifieke onderwijstypes als vmbo en het speciaal onderwijs. Na afloop krijgen de deelnemende zzp’ers een klein bedrag om zich verder te verdiepen in digitaal werken. Dit kunnen ze gebruiken op de scholen in Drenthe en Groningen. Op deze manier profiteert ook het onderwijs van de trainingen.

Culturele zzp’ers zijn vaak gastdocent op scholen. Zij kunnen na de aangeboden trainingen ook lessen verzorgen zonder dat ze in de klas aanwezig hoeven zijn. Een online fotografie- of muziekles bijvoorbeeld of een beeldende kunst les vanuit het museum. Onlangs bleek dat het voor zelfstandige kunstprofessionals lastig is om een redelijk inkomen te verdienen in het onderwijs. Als werk dan wegvalt, zoals tijdens de coronacrisis, wordt het nog moeilijker, terwijl scholen wel meer en meer het belang zien van de kunstzinnige ontwikkeling van kinderen.

Stichting Kunst & Cultuur en Stichting Compenta zijn blij dat de eerste 60 zzp’ers enthousiast reageren op de trainingen en hebben plannen om de meest populaire trainingen begin volgend jaar te herhalen. Zzp’ers die hier bij willen zijn kunnen hiervoor contact opnemen met Stichting Kunst & Cultuur.