Wakker Emmen en PvdA hebben overeenstemming bereikt

De partijen Wakker Emmen en Partij van de Arbeid hebben overeenstemming bereikt over het concept-coalitieakkoord. Zij gaan de komende vier jaar de coalitie vormen. De afgelopen weken hebben de twee partijen onder leiding van formateur Jan Bos op constructieve wijze een akkoord bereikt. De komende dagen wordt het coalitieakkoord voorgelegd en besproken met de betreffende fracties en leden.


De partijen hebben een verzoek aan het presidium gedaan om op maandag 9 mei een extra raadsvergadering te beleggen voor de installatie van het nieuwe college.

Dit nieuwe college bestaat uit zes wethouders. In het informatierapport werd deze mogelijkheid om van 5 naar 6 te groeien al door een ruime meerderheid genoemd. De redenen hiervoor zijn dat het takenpakket van de gemeente blijft groeien, denk daarbij aan de omgevingswet, de energietransitie en de extra zorgtaken, maar ook dossiers zoals wonen en economie zijn volop in beweging. Daarnaast willen de partijen dichter bij de samenleving staan. Daarom is ervoor gekozen dat iedere wethouder een gebied onder zijn of haar hoede neemt als bestuurlijk aanspreekpunt.

De beoogd wethouders namens Wakker Emmen zijn René van der Weide, Jisse Otter, Dewy Leal en Pascal Schrik en namens Partij van de Arbeid Raymond Wanders en Guido Rink.