Woningcorporaties, maatschappelijkwelzijn, Invulbrigade, Humanitas engemeente willen samen armoede enschulden voorkomen

Vandaag tekenden bestuurders van woningcorporaties Domesta en Woonservice, Stichting Invulbrigade, Humanitas, Maatschappelijk
Welzijn Coevorden en de gemeente Coevorden het convenant ‘VoorzieningenWijzer 2023+’. Ze spreken daarmee af meer te willen
samenwerken om te voorkomen dat inwoners in problematische schuldsituaties en langdurige armoede terecht komen. Daarvoor
zetten ze zwaarder in op de VoorzieningenWijzer. Wethouder Joop Slomp juicht de samenwerking toe: ‘Dit gaat ons helpen om meer
inwoners te bereiken en hen te helpen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare regelingen.’

Meer hulp
De VoorzieningenWijzer is een online hulpmiddel voor inwoners waarmee ze gemakkelijk kunnen zien voor welke regelingen ze in aanmerking komen. In de gemeente Coevorden zijn dat bijvoorbeeld huurtoeslag, energietoeslag, zorgtoeslag en de gemeentepolis voor de zorgverzekering. Maar ook de gemeentelijke regelingen zoals het Maatwerkfonds, Bijzondere Bijstand, individuele inkomenstoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting, de Doe-Mee-regelingen en de Voedselbank. Inwoners kunnen zelf thuis online de VoorzieningenWijzer doorlopen. Maar niet iedereen kan of doet dat. De organisaties gaan nauwer samenwerken om meer hulp te
kunnen bieden. Ze willen dat meer inwoners de VoorzieningenWijzer optimaal benutten. En ze daarbij ondersteunen bij het invullen.

Afspraak of langs gaan
Inwoners kunnen via Maatschappelijk Welzijn Coevorden een afspraak inplannen door te mailen naar devoorzieningenwijzer@mwcoevorden.nl of dooor langs te gaan tijdens 1 van de inloopspreekuren van de betrokken partijen. Deze spreekuren vinden plaats op woensdagmorgen in de bibliotheek in Coevorden van 10 tot 12 uur, donderdagochtend in Ravelijn Verbindt van 9 tot 12 uur, donderdagmiddag bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden van 13 tot 16 uur en vrijdagochtend bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden op afspraak. Voor een afspraak in Schoonoord kunt u bellen met Maatschappelijk Welzijn Coevorden via 085-273 5256. Ook voor overige vragen zijn inwoners welkom.

Gemeenschappelijk doel
De VoorzieningenWijzer heeft de afgelopen jaren zowel in de gemeente Coevorden als elders in het land effectief gebleken. Het heeft mensen geholpen om meer financiële speelruimte te krijgen en daarmee problematische schulden te voorkomen. Woningcorporaties hebben een wettelijke taak om de betaalbaarheid van de woningen voor mensen met een laag inkomen te bevorderen. Maar zij hebben daarnaast, samen met de andere partijen, het gemeenschappelijke doel om te voorkomen dat inwoners door problematische betalingsachterstanden in de problemen komen. Armoede, sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen en huisuitzetting in het geval van huurschuld liggen op de loer. Dat willen ze voorkomen.

Vaker aanbieden
De samenwerkende partijen gaan vaker en beter noodzakelijke gegevens uitwisselen. En ze maken afspraken over de plekken en momenten waar ze de VoorzieningenWijzer gaan aanbieden. De gemeente doet dat bijvoorbeeld structureel bij de intake voor een bijstandsuitkering, op bepaalde momenten tijdens inburgeringstrajecten en bij vroegsignalering van schulden. De corporaties doen dat onder andere bij de intake van nieuwe huurders en in situaties van beginnende huurschulden. Maatschappelijk Welzijn Coevorden brengt het doorlopend onder de aandacht bij de inwoners waarmee ze persoonlijk contact hebben en in specifieke situaties wanneer daar aanleiding voor is. Humanitas en Stichting Invulbrigade bieden de VoorzieningenWijzer aan als er zich situaties voordoen waarin sprake is van armoede en/of schulden, zowel bij huisbezoeken als inzet tijdens spreekuren en inloopuren. Je vindt de VoorzieningenWijzer op Datgeldtvoormij.nl