Alida Renkema voorgedragen als nieuwe griffier in de gemeente Emmen

De werkgeverscommissie uit de gemeenteraad van Emmen heeft aan de raad voorgesteld om mevrouw Alida J. Renkema (57) aan te wijzen als de nieuwe griffier. Mevrouw Renkema is nu nog wethouder in de gemeente Oldenzaal, maar stopt daar na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 mee. De werkgeverscommissie vindt dat mevrouw Renkema een zeer geschikte kandidaat is op grond van haar brede ervaring in politiek en bestuur. Ook past zij als persoon prima bij de gemeenteraad en in de organisatie van de gemeente Emmen.

De gemeenteraad van Emmen moest op zoek naar een nieuwe griffier na het onverwachte overlijden van griffier Harry Werkman afgelopen november. Na gesprekken met vijf goede kandidaten is de keuze van de selectiecommissie gevallen op mevrouw Renkema. Zij is griffier geweest in de gemeente Zwartewaterland, raadslid in Zwolle en lid van Provinciale Staten van Overijssel. Sinds 2015 is zij wethouder in Oldenzaal met o.a. ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en de Omgevingswet in haar portefeuille.

Achtergrond
Mevrouw Renkema is geboren in Enschede, maar is ook bekend met Drenthe. Zij heeft aan het begin van haar carrière als ambtenaar gewerkt in de gemeente De Wolden.

Op 3 maart 2022 een besluit De gemeenteraad neemt op 3 maart aanstaande een besluit over de aanwijzing, die vervolgens op 1 april
ingaat. Op 30 maart wordt zij beëdigd in dezelfde raadsvergadering waarin de nieuw gekozen raadsleden worden geïnstalleerd.