Barger-Compascuum boort kracht van het dorp aan

In Barger-Compascuum hebben het Plaatselijk Belang en het Drents Parlement het afgelopen jaar samengewerkt in het project ‘Barger-Compascuum aan zet’. ‘Barger-Compascuum aan zet’ was onderdeel van ‘Drenthe aan zet’ van het Drents Parlement, waarin de Drentse politiek op zoek ging naar meer verbinding met inwoners, ook met de mensen die zich niet gehoord voelen of zelf de politiek niet opzoeken.

In Barger-Compascuum zijn we samen aan de slag gegaan met de vragen: Hoe bereiken we alle inwoners? Hoe benutten we de kracht van het dorp? En hoe maken we dorpsbreed gedragen plannen? Daarbij wilde de Drentse volksvertegenwoordigers onderzoeken welke rol zij konden vervullen als ze aansluiten bij inwoners: Waar kunnen inwoners en volksvertegenwoordigers elkaar versterken?

Het resultaat? In het dorp zijn krachten gebundeld en initiatieven ontstaan om het dorp meer leefbaar te maken. Het onderhoud van de haven van de Veenvaart moet structureel geregeld worden: hiervoor is een inwonerswerkgroep in gesprek met de provincie, de gemeente en het waterschap. Een andere inwonersgroep is in samenwerking met de gemeente Emmen aan het kijken hoe het terrein rond de recreatievijver verbeterd kan worden. En een derde werkgroep wil verdere stappen uitwerken om met het dorp een plan van het dorp te maken voor een multifunctionele accommodatie en ruimte voor woningbouw. “Dit zijn grote plannen die je niet vóór mensen en verenigingen moet maken, maar mét iedereen”, zegt het Plaatselijk Belang.

Met de provinciale verkiezingen voor de deur sluit het Drents Parlement het project nu af. Maar in Barger-Compascuum is het pas net begonnen. Inwoners en het Plaatselijk Belang gaan verder op eigen kracht! “Want wij zijn aan zet!”