Bouw nieuwe openbare basisschool Klazienaveen gestart

Klazienaveen, 24/11/21: Onthulling bouwbord 3 fuserende basisscholen door wethouder Wanders .

De bouw van de nieuwe openbare basisschool in Klazienaveen is gestart. Leerlingen onthulden samen met wethouder en schoolbestuurder Openbaar Onderwijs Emmen Raymond Wanders en directeur Jacqueline Grupstra het bouwbord. Het nieuwe schoolgebouw verrijst naast het Esdal College.

In het nieuwe schoolgebouw gaan straks OBS De Spil, OBS De Planeet en OBS De Viersprong samen verder als één school. Ook krijgt de voorschool een plek in het nieuwe pand. Leerlingen wordendeels gehuisvest in het nieuwe schoolgebouw en deels in het Esdal College. De ruimte in het Esdal College wordt met een interne verbouwing geschikt gemaakt voor basisonderwijs. Naar verwachting neemt de nieuwe fusieschool met ongeveer 275 leerlingen volgend jaar na de zomer intrek in het nieuwe gebouw.

Leerlingen, leerkrachten, ouders en medezeggenschapsraden hebben meegedacht over de plannen en het ontwerp van het gebouw. In het ontwerp van de school en schoolomgeving is rekening gehouden met de verschillende groepen leerlingen van de voorschool, basisschool en het voortgezet onderwijs. De basisschool krijgt een eigen ingang en een eigen plein.

Unieke locatie voor onderwijs van 2,5 tot 17 jaar
Schoolbestuurder en wethouder Raymond Wanders: ‘Met de voorschool, basisschool, het voortgezet onderwijs en een bibliotheek onder één dak, ontstaat hier in Klazienaveen straks een unieke plek voor onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 17 jaar. Dit biedt kansen voor het onderwijs om de onderlinge samenwerking verder uit te breiden en te versterken.’

Basisschooldirecteur Jacqueline Grupstra ziet veel voordelen: ‘We kunnen op onderwijsvlak nauwer samenwerken. Ook biedt dit mogelijkheden om gezamenlijke projecten op te zetten. We kunnen daarnaast gebruik maken van elkaars faciliteiten. Het Esdal College beschikt bijvoorbeeld over een prachtige leskeuken waar de basisschool straks ook gebruik van kan maken. Voor kinderen wordt de stap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs ook kleiner.’ Omwonenden zijn tijdens een informatieavond geïnformeerd over de bouw.