Facet opent nieuw servicepunt in obs De Vlonder in de Rietlanden

Donderdagochtend werd de samenwerkingsovereenkomst tussen obs De Vlonder uit de Rietlanden en Facet getekend door de leerlingenraad van De Vlonder, onder toeziend oog van de directeuren en de leescoördinator.

Facet en obs De Vlonder in de Rietlanden openen de tweede helft van 2024 een servicepunt gecombineerd met de Bibliotheek op school in basisschool de Vlonder. Met deze aanpak werken De Vlonder en Facet structureel samen aan taalontwikkeling en leesbevordering. Nicole Stiekema, directeur-bestuurder Facet: ‘’Lezen is de basis van alles. Het geeft bijvoorbeeld kennis en inzichten, je leert erdoor verbeelden, je traint je concentratie en het helpt te ontspannen. Kortom; lezen is de brandstof voor het brein. En die basis verdient iedereen.’’ Het servicepunt is geopend voor alle bewoners van de Rietlanden en zal een collectie bieden voor kinderen en volwassenen.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak om kinderen en jongeren te stimuleren om meer te lezen. Met deze aanpak slaan De Vlonder en Facet de handen ineen en stimuleren ze dagelijkse aandacht voor leesmotivatie en leesplezier op school én thuis.

Praktische informatie
Het servicepunt is, na opening, te bezoeken door alle wijkbewoners van de Rietlanden en biedt een collectie romans, Grote Letter Boeken en jeugdboeken voor kinderen en volwassenen. Ook reserveringen kunnen hier worden opgehaald. Het servicepunt zal geopend zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. In schoolvakanties is het servicepunt gesloten.

Voor de openingstijden van het servicepunt zijn wij nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het servicepunt willen bemensen. Geïnteresseerden kunnen zich melden op vrijwilligerswerk@facet-emmen.nl.