Gemeente Emmen plaatst 46 extra glasbakken

AREA heeft in opdracht van de gemeente Emmen afgelopen werken 46 extra glasbakken geplaatst in de gemeente. De gemeente wil afval beter gescheiden hebben en plaatste hiervoor 17 ondergrondse en 29 bovengrondse containers.

De bakken zijn neergezet op plekken in de wijk om het inwoners makkelijker te maken het glas weg te brengen. Rond/onder de glasbak die op gras is geplaatst wordt op termijn nog een straatje gelegd.

De woordvoerder van de gemeente laat weten dat er nog teveel glas in de grijze container en dat inwoners van de gemeente Emmen minder glas inzamelen dan de gemiddelde Nederlander. Ook heeft de gemeente Emmen minder glasbakken per 1000 inwoners dan de norm.

De afgelopen jaren ziet de gemeente dat de hoeveelheid glas die door de inwoners wordt ingezameld ongeveer 14 kg per inwoner is. Landelijk is dat per inwoner gemiddeld 20 kg. En in de gemeente waar afval het beste gescheiden wordt, zit die hoeveelheid zelfs op 25 kg per inwoner.

Bij sorteerproeven die bij Area worden gedaan blijkt dat er in het restafval nog ruim 6% glas zit en bij inwoners in het centrum zelfs ruim 8%. Per inwoner wordt gemiddeld 200 kg restafval ingezameld per jaar. Hiervan is dus 12 tot 17 kilo glas. 

“We hadden in de gemeente Emmen ongeveer 70 glasbakken staan (zowel bovengronds als ondergronds, bijvoorbeeld in de sorteerstraatjes bij winkelcentra). Dat betekent ongeveer 1 glasbak op 1500 inwoners. Dit willen we terugbrengen naar 1 glasbak per 1000 inwoners. We laten daarom door Area op 46 plekken een glasbak plaatsen. De locaties zijn bepaald aan de hand van behoefte in een bepaalde wijk (waar zit de bestaande glasbak snel vol), spreiding door de gemeente heen en toegankelijkheid voor inwoners en voor vuilniswagen. ” zo vult de woordvoerder van de gemeente Emmen aan.