Jan Bos nieuwe formateur voor de gemeente Emmen

Vorige week heeft informateur Jisse Otter op basis van gesprekken met alle raadspartijen een
informatierapport opgesteld. Hieruit bleek dat alle partijen vinden dat Wakker Emmen als grootste
partij het voortouw moet nemen in de collegevorming en een formateur moet aanwijzen. Daarom
heeft René van der Weide oud-wethouder Jan Bos als formateur gevraagd voor het vormen van een
nieuwe coalitie in Emmen.

Een andere conclusie uit het informatierapport was dat het volgens een groot deel van de partijen het
meest voor de hand ligt om een coalitie van Wakker Emmen en Partij van de Arbeid (PvdA) als eerste te
verkennen. Jan Bos nodigt daarom deze week deze twee partijen uit voor een eerste bespreking.

De komende weken gaan de twee partijen onder leiding van de formateur in gesprek over de
samenstelling van het college, de portefeuilleverdeling en de inhoud van het bestuursakkoord.
Jan Bos was van 2014 tot 2018 wethouder in de gemeente Emmen namens de partij Wakker Emmen.