Lintje voor oprichter Evangelische Boekwinkel in Emmen

Koninklijke onderscheiding voor Wim Dam van Sola Scriptura Foto Boudewijn Benting Emmen Km 5

Op dinsdag 22 november reikte burgemeester Eric van Oosterhout een lintje uit aan de 80-jarige Wim Dam. Hij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Dam heeft een belangrijke rol gespeeld in de oprichting van stichting Sola Scriptura en de eerste Evangelische Boekwinkel in Emmen. Tijdens het 35-jarig jubileumfeest in Hebron in Emmen nam hij omringd door bestuur en
vrijwilligers afscheid als voorzitter.

Verdiensten
Vanaf het begin is de heer Dam betrokken bij de oprichting van stichting Sola Scriptura. Hij werd in 1987 voorzitter. De rol van voorzitter vervulde hij met veel enthousiasme. De heer Dam is 35 jaar bestuurslid geweest. Als voorzitter bereidde hij de vergaderingen perfect voor. En de vergadering leiden deed hij uitstekend. Toen de vacature voor penningmeester niet werd opgevuld, heeft de heer Dam deze taak erbij opgenomen.

Op veel vlakken heeft de heer Dam geholpen zoals; het opzetten van de Evangelische Boekwinkel, het aansturen van het team vrijwilligers en een voorraad boeken opbouwen. In 2008 werd in de boekwinkel de automatisering doorgevoerd. Dat betekende veel extra werk. De heer Dam gaf de vrijwilligers met engelengeduld computertraining. De eerste jaren stond hij iedere zaterdag in de winkel. Ook was hij meer dan 30 jaar betrokken bij het balansen en de verwerking ervan. Iedere kaart, alle bijbels, boeken, cd’s en cadeauartikelen telde hij één voor één handmatig. Daarnaast draaide hij zijn hand niet om voor een verbouwing van de winkel en reparaties ervan. Vrijwilligers konden altijd een beroep op hem doen.