Medipoint tekent dienstverleningsovereenkomst met Emco-groep

Foto Boudewijn Benting

Op woensdag 3 november heeft Medipoint een dienstverleningsovereenkomst met Emco-groep getekend. Medipoint is sinds 1 augustus de nieuwe leverancier voor Wmo hulpmiddelen in de gemeente Emmen. Voor de gemeente was het belangrijk dat er een lokaal servicepunt komt waar mensen terecht kunnen voor bijvoorbeeld kleine reparaties. Emco-groep gaat een deel van deze dienstverlening voor Medipoint verzorgen.

De heer Martens, commercieel directeur van Medipoint en de heer Jan Edzes, directeur van Emco-groep tekenden de dienstverlenersovereenkomst. Ook Guido Rink, wethouder Wmo was aanwezig bij de ondertekening.

Uniek proces
Guido Rink, wethouder Wmo: “Het is een uniek proces. Tijdens de zoektocht naar een nieuwe leverancier, vonden we het belangrijk dat er een servicepunt ingericht zou worden. Hierbij hadden we de voorkeur dat er samengewerkt ging worden met een partij als Emco–groep. We zijn dan ook erg tevreden dat dit is gelukt en zien uit naar een verdere uitbouw van de samenwerking zodat mensen voor meer zaken dicht bij huis terecht kunnen.”

Opleiding
Vanaf 1 september is de Emco-Groep gestart met het ophalen van hulpmiddelen bij cliënten of nabestaanden thuis. Medipoint leidt drie mensen van Emco-groep op om ze bijvoorbeeld te leren hoe materieel gereinigd moet worden volgens de daarvoor geldende protocollen. Ook leren ze hoe kleine reparaties uitgevoerd worden aan de hulpmiddelen. Stapsgewijs gaan we de dienstverlening verruimen. We gaan hierbij uiteraard zorgvuldig te werk. In de nabije toekomst, kijken we ook of we met een paar instellingen een scootmobielpool kunnen opzetten, aldus Medipoint.

Samenwerking
De heer Martens: “Medipoint werkt zoveel mogelijk samen met lokale sociale werkbedrijven. We betrekken zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het proces. Op deze manier kunnen we ze werk bieden in een beschutte omgeving. Zo werken we mee aan een inclusieve samenleving. Iedere dag zetten wij ons in voor onze klanten om ‘meer mogelijk te maken’. Dit doen we nu ook samen met Emco-groep. We zijn tevreden met deze samenwerking. De samenwerking met De Toegang, de gemeente Emmen en Medipoint loopt ook goed door vereende krachten en inzet.”