NHL Stenden en Drenthe College onderzoeken ontwikkeling onderwijscampus


Drenthe College, NHL Stenden Hogeschool en de gemeente Emmen gaan onderzoeken of de ontwikkeling van een onderwijscampus met gedeelde faciliteiten mogelijk is in het gebied tussen het ziekenhuis en de Angelsloёrdijk in Emmen. Een onderwijscampus vergroot de aantrekkingskracht van het onderwijsaanbod in de regio en biedt een goede uitgangspositie om agoed kwalitatief en breed onderwijs te blijven bieden. Bestuurders Arwin Nimis van het Drenthe College, Marc Otto van NHL Stenden en wethouder Raymond Wanders ondertekenden vandaag daarvoor een intentieverklaring.

Onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeente Emmen en de provincie Drenthe werken in de regio steeds nauwer samen. In het verlengde hiervan hebben Drenthe College en NHL Stenden de wens uitgesproken voor een gezamenlijke fysieke onderwijscampus.

Op de huidige locatie aan de Dordsestraat/Van Schaikweg ervaren de scholen beperkingen voor deze ontwikkeling. De scholen en de gemeente zien kansen in het gebied tussen het ziekenhuis en de Angelsloёrdijk. Op het terrein blijft ruimte gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen van het ziekenhuis van Treant Zorggroep.

Unieke kans
Drenthe College heeft al concrete plannen om hun onderwijs te concentreren op één locatie en hiervoor nieuwbouw te plegen op de huidige locatie aan de Van Schaikweg. Voor NHL Stenden Hogeschool geldt dat het grootste deel van het gebouw dateert uit begin jaren ’70 en er zich nu een unieke kans voordoet om te kijken naar een gezamenlijke onderwijscampus.

Onderzoeken haalbaarheid
De komende maanden onderzoeken de scholen en de gemeente de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid van een onderwijscampus op deze locatie. Naar verwachting zal begin 2022 duidelijk zijn of de plannen haalbaar zijn.

Beroepsonderwijs belangrijk voor de regio
Het beroepsonderwijs speelt een belangrijke rol in het aantrekken en behouden van jongeren en de ontwikkeling van het kennis- en opleidingsniveau. De samenwerking tussen de scholen en de ontwikkeling van een gezamenlijke onderwijscampus voor beroepsonderwijs biedt unieke kansen voor Emmen en omgeving. Het vergroot de aantrekkingskracht van het onderwijsaanbod en geeft een goede uitgangspositie om ook in de toekomst goed kwalitatief en breed onderwijs te kunnen blijven bieden. Deze ontwikkeling past ook in het bredere masterplan RegioCampus Emmen.

Informatiebijeenkomst
Buurtbewoners en andere belanghebbenden worden betrokken bij de verkenning en de ontwikkeling van de onderwijscampus. Deze week ontvangen omwonenden een brief met een uitnodiging voor een eerste informatiebijeenkomst.