Oekraïense vluchtelingen komen naar voormalig hotel en Parc Sandur

Gemeente Emmen gaat op korte termijn op twee locaties Oekraïense vluchtelingen opvangen: in het voormalige Fletcher Hotel en op vakantiepark Parc Sandur. In totaal kunnen hier straks in totaal ongeveer 300 mensen terecht. De opvang in Drenthe wordt gecoördineerd via de Veiligheidsregio Drenthe. De gemeente levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de eerste 1000 opvangplekken die
in Drenthe gerealiseerd moeten worden.

Coördinerend wethouder Raymond Wanders: “We zijn diep geraakt door de beelden van mensen die op de vlucht zijn voor het geweld in Oekraïne. Daarom zijn wij meteen op zoek gegaan naar opvangmogelijkheden in onze gemeente. We zijn blij dat we op deze twee locaties snel vluchtelingen kunnen opvangen en een goede en veilige plek kunnen bieden.”

De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Drenthe, lokale organisaties, Leger des Heils, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en kerken om de opvang van Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk te organiseren. Anders dan bij de opvang van vluchtelingen uit andere landen is de gemeente verantwoordelijk voor onderdak, eten, medische zorg, financiële ondersteuning en onderwijs.

Voormalig Fletcher Hotel
Het voormalige Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg in Emmen is snel geschikt te maken voor opvang. Op deze locatie werden vorig jaar al tijdelijk asielzoekers opgevangen. De locatie wordt dit jaar herontwikkeld naar zorgappartementen. Omdat de daadwerkelijke verbouwing pas later dit jaar start en het pand in de tussentijd leeg staat, heeft de eigenaar de locatie opnieuw beschikbaar gesteld voor de
opvang van vluchtelingen. Naar verwachting kunnen hier de komende drie maanden vluchtelingen worden opgevangen. Omwonenden ontvangen een brief met informatie.

Parc Sandur
De directie van vakantiepark Parc Sandur heeft ook tijdelijk een aantal vakantiehuizen beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen. Hier worden inmiddels de eerste vluchtelingen opgevangen.

Betrokkenheid inwoners
Veel inwoners en ondernemers uit de gemeente komen in actie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Bijvoorbeeld door het bieden van opvanglocaties, woonruimte of door het inzamelen van geld of goederen. Dat waardeert de gemeente zeer.