Ondermijnende criminaliteit baart gemeente Emmen zorgen

Ondermijnende criminaliteit, de aanpak van woonoverlast en het terugdringen van huiselijk
geweld en kindermishandeling zijn in 2023 belangrijke speerpunten in het uitvoeringsplan
Veiligheid van de gemeente. Ook een veilig verloop van evenementen en het verminderen van
het aantal verkeersongevallen zijn belangrijke ambities op het gebied van veiligheid. “Door de
uitvoering van dit plan willen we de veiligste grote gemeente van Nederland blijven”, zegt
burgemeester Eric van Oosterhout.

Volgens de burgemeester blijft veiligheid continu de aandacht vragen. “We zien al enkele jaren dat
de klassieke criminaliteit daalt en verschuift naar de digitale omgeving. Instellingen, bedrijven,
maar ook gemeenten hebben dat al ondervonden. Een zorgelijke ontwikkeling. Daarom willen we
het komende jaar het bewustzijn van instellingen, bedrijven en onze inwoners vergroten en hen
weerbaarder maken. Om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van cyber crime.”

Gebruik van data
De gemeente maakt in toenemende mate gebruik van data om inzicht te krijgen in actuele
veiligheidsthema’s. De beschikbare data wordt samen met de politie beoordeeld en dienen als
basis voor vervolgacties. Van Oosterhout: “Zo kunnen we capaciteit gericht inzetten en de effecten
meten.” In het komende jaar wil de gemeente meerdere databronnen gebruiken en aan elkaar
koppelen. Een van die bronnen is de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een enquête die
elke vier jaar naar inwoners wordt verstuurd en onder andere de veiligheidsbeleving meet.

Voorkomen
De gemeente wil ook experimenteren met voorspellende data Dat moet er in de praktijk
bijvoorbeeld toe leiden dat huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voorkomen. Daarbij
werkt de gemeente samen met zorgverleners, schuldhulpverlening, politie en Veilig Thuis Drenthe.
Op dezelfde wijze probeert de gemeente zich een beeld te vormen van jongeren in de leeftijd van 8
tot 23 jaar die het risico lopen in de drugscriminaliteit te belanden. De beschikbare gegevens zijn
belangrijk om een plan van aanpak op te stellen.

Woonoverlast
In het uitvoeringsplan wordt ook stilgestaan bij het terugdringen van woonoverlast. De conclusie is
dat woonoverlast vaak ontstaat door botsende leefstijlen en een gebrek aan onderling contact.
Buurtbemiddeling is een mogelijkheid om problemen op te lossen. Als inwoners er dan nog niet
uitkomen, proberen diverse betrokken partijen samen tot een oplossing te komen. Een pilot moet
duidelijk maken wat het effect is van de inzet van een overlastregisseur.

BOA’s
In de loop van 2023 wordt duidelijk of BOA’s de beschikking krijgen over handboeien die in geval
van aanhoudingen gebruikt kunnen worden. De gemeente doet onderzoek naar nut en noodzaak.
Achtergrond is de schaarsere beschikbaarheid van de politie, waardoor de druk op de BOA’s bij
zwaardere veiligheidsvraagstukken wordt vergroot.