Ondernemersbroedplaats moet wijken voor twaalf nieuwe woningen in Emmen

De komst van twaalf nieuwe woningen aan Parallelweg 36 in Emmen is een stap dichterbij. Het college heeft geld voor het benodigde onderzoek beschikbaar gesteld om mee te kunnen werken en de bouw van vrijstaande woningen en zes twee-onder-een-kappers op de voormalige Sedna-locatie mogelijk te maken. De gemeente en de eigenaar van het pand zijn hierover al enige tijd met elkaar in gesprek en nu ligt er een concreet plan.

Wethouder Otter over deze ontwikkeling: “De ontwikkeling van twaalf woningen in het centrum van Emmen sluit goed aan bij de doelen van het nieuwe college. We zetten in op extra kwaliteit in de gebouwde omgeving. In deze tijden van schaarste op de woningmarkt is een dergelijke transformatie waarmee het woningaanbod wordt uitgebreid zeer welkom.” Ontwikkelaar Ben Timmermans voegt toe: “Wij willen op deze locatie een gevarieerd woningprogramma realiseren die qua stijl aansluit bij de woningen in de omgeving. Op die manier dragen we als ontwikkelaar bij aan doorstroming op de woningmarkt”. Direct omwonenden zijn inmiddels door de ontwikkelaar geïnformeerd over de plannen.

Planning
Om de bouw van woningen op deze locatie mogelijk te kunnen maken, zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden en het oude pand gesloopt. Deze procedure duurt zo’n zes tot negen maanden. Als alle plannen haalbaar zijn, zal op z’n vroegst eind 2023 de eerste schop in de grond kunnen.

Alternatieve locaties voor huurders
Op dit moment is er Growing Emmen met verschillende bedrijven gehuisvest in het pand. De eigenaar van het pand gaat met hen op zoek naar alternatieve locaties.