Scheper ziekenhuis krijgt nieuwe hart afdelingen

De afdeling EHH/CCU (Eerste Hart Hulp/Hartbewaking) op ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep in Emmen krijgt een nieuwe plek. Hiervoor wordt het ziekenhuis uitgebreid. De nieuwbouw komt aan de kant van de Boermarkeweg. Begin deze maand ging de eerste schop de grond in.

Het gaat om een aanbouw met twee verdiepingen. Op de begane grond komen 18 patiëntenkamers met een isolatiekamer. De (kleinere) verdieping huisvest onder meer een werk-, koffie- en piketkamer.

Deze verplaatsing heeft verschillende redenen. ‘Ten eerste willen we op ziekenhuislocatie Scheper de acute zorgafdelingen zoveel mogelijk concentreren.’ Dat proces begon bijna een jaar geleden met de opening van het spiksplinternieuwe Hartinterventiecentrum. ‘Door pal naast de Spoedeisende hulp en het Hartinterventiecentrum een nieuwe EHH/CCU-vleugel te bouwen, zijn patiënten straks veel sneller op de juiste plek’, zegt Ad Jongeling, hoofd EHH/CCU bij Treant Zorggroep.

In de nieuwe opzet worden patiënten voor de SEH, huisartsenpost en EHH/CCU bij een centraal loket aangemeld. Vervolgens gaan ze rechtstreeks door naar de juiste bestemming.

Met de nieuwbouw wordt invulling gegeven aan de behoefte aan extra ruimte. ‘In het plan Zorg voor de regio is afgesproken dat de acute zorg in Emmen wordt geconcentreerd. Meer patiënten betekent dat we onze capaciteit moeten uitbreiden. De EHH-bedden worden verdubbeld tot acht en het aantal CCU-bedden stijgt van zeven naar tien.’ Bovendien maken de huidige gordijnen tussen de EHH-bedden plaats voor solide muren. ‘Dat betekent meer privacy voor onze patiënten.’ Daarnaast biedt de clustering samenwerkingsvoordelen. ‘Bij drukte kunnen we elkaar helpen en zo nodig kunnen we elkaars expertise inwinnen’, licht Jongeling toe.

De oplevering van de nieuwbouw staat voor eind 2022 gepland. Op de huidige plek van de EHH/CCU op de derde verdieping van het ziekenhuis ontstaat ruimte voor verpleegbedden.