Snel communiceren met de omgeving tijdens werkzaamheden

Inwoners van de Veldlaan in Angelslo kunnen voortaan met de aannemer communiceren via een speciaal ontwikkeld platform. In Angelslo wordt de eerste pilot met ‘Nieuws van de Bouw’ gedraaid.

Inwoners zijn zo sneller op de hoogte van de laatste informatie, maar kunnen ook zelf makkelijk contact opnemen met de aannemer. Aannemer Avitec gaf input vanuit de werkvloer tijdens het ontwikkelen van het platform, om zo beter en sneller contact te kunnen leggen met omwonenden van een bouwproject. Na afloop van het project worden persoonlijke gegevens verwijderd.

Wethouder René van der Weide meldde zichzelf aan om zelf te ervaren hoe deze nieuwe vorm van omgevingscommunicatie werkt: “Het platform is gebruiksvriendelijk en eenvoudig. Na aanmelding ontvang ik de bewonersbrieven in mijn mailbox en ben ik altijd snel op de hoogte van informatie rondom
het project. We vinden het belangrijk dat inwoners op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in hun buurt, ook als we ergens aan het werk gaan. Als bewoners en de omgeving van het projectgebied op tijd worden geattendeerd op mogelijke hinder, ontstaat er meer begrip. Daarnaast kunnen zij makkelijk contact leggen of een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan een levering van een keuken waardoor een vrachtwagen de woning moet kunnen bereiken of iemand die afhankelijk is van taxivervoer.”

Ben Timmermans, directeur van Avitec, vult aan: “Voorheen verzonden we brieven in de directe omgeving. Dat maakte het soms lastig om met omwonenden in contact te komen én blijven. Een platform (binnenkort ook als app) is laagdrempeliger en maakt interactie mogelijk. Bovendien kunnen we zien welke berichten inwoners gelezen hebben. Inwoners kunnen ons nu nog beter vinden. Dat bevordert
ook de leefbaarheid in een gebied tijdens de werkzaamheden én we besparen stapels papier. Inwoners die geen gebruik maken van het platform, ontvangen informatiebrieven.”

Vervanging riolering
De riolering tussen de Statenweg en Oude Meerdijk wordt vervangen. Omdat de straat dan toch open moet, wordt het openbaar gebied meteen opnieuw ingericht. Het maakt onderdeel uit van de regenwaterstructuur Angelslo om wateroverlast te doen verminderen.