Verbod op vrachtverkeer langs de Vaart zuidzijde in Erica en Nieuw-Amsterdam

Per 1 januari 2022 is vrachtverkeer verboden op de Vaart Zuidzijde in Erica en Nieuw-Amsterdam tussen de Westerveensche brug en de Tweede Zuiderraai.

De gemeente Emmen neemt deze maatregel omdat uit het onderzoek naar bodemdaling in Nieuw-Amsterdam en omgeving bleek dat trillingen door zwaar verkeer op klinkerwegen kan leiden tot schade aan al kwetsbare gebouwen. Als een woning door bijvoorbeeld bodemdaling en/of verbouwingen/bouwkundige gebreken al wat verzwakt is, kan de trilling het laatste zetje geven voor het ontstaan van schade.

Voor het verbod voor vrachtauto’s is een officieel verkeersbesluit nodig. Dat besluit ligt zes weken ter inzage vanaf 18 november 2021. Iemand die het er niet mee eens is, kan hiertegen een bezwaar indienen.

Bestemmingsverkeer
Voor landbouwvoertuigen zoals tractors geldt een uitzondering, zodat deze gewoon op de agrarische percelen langs de Vaart ZZ kunnen komen. Voor zwaar vrachtverkeer is een goede route beschikbaar via de Tuinderslaan. Vrachtwagens die aantoonbaar langs dit deel van de Vaart ZZ moeten, kunnen een ontheffing van het verbod aanvragen.

Vervolgacties
“We zijn bezig met het opzetten van een serviceloket voor bodemdaling, waar iedereen met vragen over eventuele schade door bodemdaling terecht kan. Ook wordt door de gemeente onderzoek naar trillingen gedaan en naar de ernst en omvang van schades. Waterschap Vechtstromen is bezig met onderzoek naar onttrekking van grondwater. En de provincie Drenthe vraagt landelijk aandacht voor bodemdaling en doet onderzoek naar mogelijke financiële regelingen.” zo laat de gemeente Emmen weten.